Kontakt

MÁTE ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ?

Neváhajte nás kontaktovať.

Obec Stará Bystrica
sídlo: Stará Bystrica 537, Stará Bystrica, 023 04, Slovenská republika

konajúci: PhDr. JUDr. Ján Podmanický, starosta obce

IČO: 00314307

DIČ: 2020553282

WEB: http://www.starabystrica.sk/


Cezhraničný partner :

názov: Obec Řeka

sídlo: Řeka 73, Řeka, 739 55

konajúci: Tomáš Tomeczek, starosta obce

IČO: 00576891

WEB: http://obecreka.cz